Höstveteresan - höstveteskörden i gång | Syngenta

You are here

Höstveteresan - höstveteskörden i gång

Nyhet - Höstveteresan
19.08.2019

Höstvete är den mest odlade spannmålsgrödan i Sverige med nästan hälften av den totala spannmålsarealen. Under våren och sommaren har vi följt tre höstveteodlare i olika delar av Sverige, där de under säsongen har delat med sig av sina tankar, strategier och skiftande erfarenheter. I skånska Vallkärra startade skördearbetet redan i början av augusti och även test av ny tröska. Hur blev resultatet hos Ola? Se filmen här!

2017 var kallt och blött, medan 2018 präglades av en extrem torka. Med den bakgrunden har växtodlingssäsongen 2019 varit extra intressant att följa, vilket varit möjligt genom ”Höstveteresan”. Här har höstveteodlarna Ola, Johan och Hans-Erik delat med sig av tankar och erfarenheter under säsongen. Nu väntar skörden, och detta har hänt:

April

Redan vid det första besöket stod det klart att förutsättningarna för en god höstveteskörd såg bra ut. I Skåne vittnade Ola Persson om ett bra såfönster för höstvete, följt av en mycket mild vinter. Det gjorde att han var väldigt nöjd med skottantalet och han siktade på en avkastning på 10 ton per hektar, med 11,5 procent i proteinhalt.

Även Johan Klostergård i Västergötland rapporterade om fantastiska bestånd och ett problemfritt vårbruk. Så fort det blivit lite varmare väntade en ogrässprutning och en tillväxtreglering i vetet.

Den lite torra våren gjorde att Hans-Erik Lorin i Östergötland var klar med vårbruket rekordtidigt, redan den 2 april. Han var nöjd med utvecklingen av höstvetet, men flaggade för att bestånden nästan var för tjocka. Hans-Erik hade planerat in två stråförkortningar under året och betonade vikten att hålla koll på svamptrycket.

Maj

I slutet av maj körde Ola Persson en svampbehandling med Elatus Era. Hans grödor såg bra ut, även om lite mer regn inte hade skadat.

I mitten av maj var Johan Klostergård färdig med sprutning och gödsling. Med rätt regnmängd trodde han på en kanonskörd och han siktade på en avkastning på 10 ton per hektar.

Hos Hans-Erik Lorin var det varmt i slutet av maj, samtidigt som kvävet hade börjat göra verkan. Det gjorde att hans höstvete utvecklades väldigt fort. Inga sjukdomar var synliga, men skulle svampangrepp göra sig till känna väntade behandling med Elatus Era.

Augusti

Den 2 augusti hade Ola Persson tröskat cirka 25 procent av sitt höstvete, som avkastat en bra bit över medel.

– Det är mycket vete kvar att tröska, så mycket kan hända med falltal och andra kvalitetsaspekter. Men det ser väldigt hoppfullt ut. Hittills har både 2019 och höstvetet varit en ren glädje,

hälsar en nöjd Ola Persson.