Bina är lantbrukets vänner och ska skyddas så mycket det går.

You are here

Skydda bin

Skydda Bin

 

Skyddet av bin är viktigt för jordbruket

Man kan ta hänsyn till bina genom att bespruta fälten när bina inte är ute och flyger. Rekommenderad besprutningstid: Kvällstid efter solnedgången, eller på natten. 

Många av våra växter, både vilda och planterade, är beroende av pollinering. Bina är en av de viktigaste pollinerande insekterna och bör därför skyddas.

I Danmark finns det cirka 275 arter av vilda bin. De trivs bäst under vissa förhållanden, t.ex. där det finns vildblommor, men de hotas av bristen på bo- och matplatser.

Man kan ta hänsyn till bina genom att bespruta åkrar när bina inte är ute och flyger. Rekommenderad besprutningstid är om kvällen efter solnedgången, eller på natten. Dessutom visar studier att blomsterremsor på delar av jordbruksarealerna ökar den totala biologiska mångfalden.

Operation Pollinator

På Syngenta har vi arbetat i över 15 år med vårt projekt Operation Pollinator där syftet är att skapa bivänliga livsmiljöer. 

Syftet är att med hjälp av blomsterremsor öka den totala biologiska mångfalden genom att skapa mat och livsmiljöer för bin och andra pollinatörer samt för små däggdjur och fåglar. Samtidigt leder det till ökad pollinering av grödor och naturlig skadedjursbekämpning, vilket förbättrar skördeavkastningen, grödornas kvalitet och säkerställer ett hållbart jordbruk och miljömässig balans.

Blomsterremsorna kan också bidra till att skydda våra värdefulla vattenresurser genom att fungera som buffertzoner mot jorderosion och avrinning.

Bidrag till biologisk mångfald

Positive action for pollinators and

Broschyr med mer information om Operation Pollinator

Bidra till biologisk mångfald

Bidra till biologisk mångfald

Många grödor är beroende av vår biologiska mångfald och av välfungerande ekosystem....

Bidra till biologisk mångfald

Avdrift och munstycken

Använd avdriftsreducerande munstycken för att begränsa avdriften utan att kompromissa...

Avdrift och munstycken

Rengöring av utrustning

Säker rengöring av sprututrustning säkerställer att andra grödor eller miljön inte...

Säkerhet

Säkerhet

God hygien och användning av lämplig säkerhetsutrustning skyddar dig och din omgivning...

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta....

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden