Syngentas vision och arbete för ett hållbart växtskydd.

Växtskydd: Fem tips

Skydda Bin

Skydda bin

Skyddet av bin är viktigt för jordbruket

Bidra till biologisk mångfald

Bidra till biologisk mångfald

Många grödor är beroende av vår biologiska mångfald och av välfungerande ekosystem....

Bidra till biologisk mångfald

Avdrift och munstycken

Använd avdriftsreducerande munstycken för att begränsa avdriften utan att kompromissa...

Avdrift och munstycken

Rengöring av utrustning

Säker rengöring av sprututrustning säkerställer att andra grödor eller miljön inte...

Säkerhet

Säkerhet

God hygien och användning av lämplig säkerhetsutrustning skyddar dig och din omgivning...

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.