Tranport och lagring

 

 

Vid transport och förvaring av utsädessäckar bör man förhindra onödiga risker för människor och miljö. 

Vid lagring 

  • Se till att alla säckar är intakta under transport och lagring. 
  • Utsädet skall förvaras i originalförpackning. 
  • Förvara säckar på ett säkert och ventilerat ställe. 

 

Vid transport 

  • Förare och utsädessäckar måste vara fysiskt åtskilda under transporten. 
  • Säkra din last under transporten för att undvika onödigt spill. 
  • I händelse av spill ska det betade utsädet inte lämnas fritt i naturen utan samlas upp och tas bort omedelbart.

Skydda dig själv

Det rekommenderas alltid att använda lämplig skyddsutrustning vid hantering av våra

Sådd

Sådd och dammbildning

Följ rekommenderade försiktighetsåtgärder under påfyllning och sådd för att minska

Rengjøring

Rengöring

Var medveten om risken för kontakt med betningsmedel under renblåsning och tvätt.

Avfallssortering

Avfallssortering

Följ de lokala föreskrifterna för avfallssortering och -hantering.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta.

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.