skydda dig själv

 

Skydda dig när du hanterar betat utsäde

Betat utsäde ska hanteras med försiktighet. Säkerhetskraven gäller såväl oss själva som vår omgivning. Eftersom det ofta inte är möjligt att tvätta händerna ute på fält, är det en god idé att ha t.ex. våtservetter i traktorhytten.

Det rekommenderas alltid att använda lämplig skyddsutrustning vid hantering av våra produkter.

Skyddsutrustning för arbete med betat utsäde

  • Förkläde eller skyddskläder
  • Handskar (helst engångshandskar)
  • Andningsmask eller munskydd

Åtgärder där säkerhetsutrustning måste användas

  • Hantering av säckar
  • Hantering av trasiga säckar
  • Fyllning av såmaskinen
  • Justering av såmaskinen under sådd
  • Tömning av såmaskinen
  • Tvätt och annan rengöring av såmaskinen
skydda dig själv

Även om våra händer utgör en mycket liten andel av hudens totala yta, är det våra händer som är mest i kontakt med vår omgivning. Att skydda huden mot både direkt och indirekt kontakt med hälsofarliga ämnen är viktigt. Det är därför viktigt för både vår egen och andras säkerhet att använda lämplig skyddsutrustning och för att säkerställa god hygien.

Säkerhet

Direkt beröring:

All direkt kontakt måste undvikas, vilket kan inträffa till exempel vid hantering av säckar, fyllning och tömning av såmaskin.

Indirekt beröring:

Man måste vara uppmärksam på indirekt kontakt som t.ex. kan ske vid hantering av säckar, såväl som damm som avlagringar på såmaskinen från det betade utsädet.

Sådd

Sådd och dammbildning

Följ rekommenderade försiktighetsåtgärder under påfyllning och sådd för att minska

Rengjøring

Rengöring

Var medveten om risken för kontakt med betningsmedel under renblåsning och tvätt.

Tranport och lagring

Transport och lagring

Omsorgsfull transport och lagring av produkter säkerställer att spill och onödiga

Avfallssortering

Avfallssortering

Följ de lokala föreskrifterna för avfallssortering och -hantering.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter