Skydda dig och din omgivning genom att tänka på säkerheten

You are here

Säkerhet

God hygien och användning av lämplig säkerhetsutrustning skyddar dig och din omgivning

Våra produkter ska användas med försiktighet. Säkerhetstänkandet gäller både oss själva och vår omgivning. Vi rekommenderar att man håller god hygien och alltid använder lämplig säkerhetsutrustning när våra produkter hanteras.

Även om händerna utgör en mycket liten andel av hudytan är det just händerna som oftast kommer i kontakt med omgivningen. Skydd av huden gäller både direkt och indirekt kontakt. Det är därför viktigt för vår egen och andras säkerhet att använda lämplig säkerhetsutrustning och att säkerställa god hygien.

 

5 säkerhetsregler vid användning av våra produkter

  • Var alltid uppmärksam och använd din sunt förnuft
  • Läs och förstå säkerhetsrekommendationerna för produkten före användning
  • Se till att du har god hygien
  • Var noga med att underhålla din utrustning
  • Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning

 

Animering af handsker, støvler

Säkerhet

 

Direkt kontakt:

Direkt kontakt kan uppstå när produkten överförs till spruttanken vid beröring av munstycken eller liknande.

Indirekt kontakt:

När en produkt genom beröring har hamnat på ett dörrhandtag, en mobiltelefon eller liknande.

Skydda Bin

Skydda bin

Skyddet av bin är viktigt för jordbruket

Bidra till biologisk mångfald

Bidra till biologisk mångfald

Många grödor är beroende av vår biologiska mångfald och av välfungerande ekosystem....

Bidra till biologisk mångfald

Avdrift och munstycken

Använd avdriftsreducerande munstycken för att begränsa avdriften utan att kompromissa...

Avdrift och munstycken

Rengöring av utrustning

Säker rengöring av sprututrustning säkerställer att andra grödor eller miljön inte...

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta....

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter