En säker och noggrann rengöring av sprututrustning.

You are here

Rengöring av utrustning

Remgöring av utrustning

 

Säker rengöring av sprututrustning säkerställer att andra grödor eller miljön inte skadas i onödan

Rester från spruttanken kan orsaka kontaminering. Rengöring av sprututrustning är därför viktig och bör göras omedelbart efter användning. Rengöringen kan utföras både på fältet eller i tvättområdet på fast underlag och med uppsamling och avledning till gödselbrunn. Man bör alltid vara uppmärksam så att sköljvattnet inte hamnar i brunnar, dränering eller avlopp.

 

Fem bra regler

•  Sprututrustningen töms helt på bekämpningsmedel

•  Sprututrustningen sköljs noggrant med rent vatten – både invändigt och utvändigt

•  Tanken töms genom att sköljvatten sprutas genom bommen och munstyckena

•  Sköljvattnet sprutas över den gröda som nyss behandlats

•  Bekämpningsmedelsresterna i tanken bör spädas 1:100 gånger innan de sprutas över den behandlade grödan

Animering af traktor

Skydda Bin

Skydda bin

Skyddet av bin är viktigt för jordbruket

Bidra till biologisk mångfald

Bidra till biologisk mångfald

Många grödor är beroende av vår biologiska mångfald och av välfungerande ekosystem....

Bidra till biologisk mångfald

Avdrift och munstycken

Använd avdriftsreducerande munstycken för att begränsa avdriften utan att kompromissa...

Säkerhet

Säkerhet

God hygien och användning av lämplig säkerhetsutrustning skyddar dig och din omgivning...

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta....

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden