Se till att det inte sker avdrift eller spill i naturen när du gödslar eller besprutar – till exempel genom att hålla avstånd

Många grödor är beroende av vår biologiska mångfald och av välfungerande ekosystem. Genom att skapa bra bo- och matplatser för insekter i naturen gynnar vi den biologiska mångfalden.

Som jordbrukare kan du minimera avdrift och se till att eventuella besprutningsrester inte träffar något annat än de avsedda grödorna. Det finns olika lösningar för det, till exempel att så blomsterremsor i kanten av åkrarna. När man gödslar bör man på samma sätt hålla avstånd till åkerkanten och andra småbiotoper (blomsterremsor, stenmurar, träd, bäckar, etc.).

Fördelar med blomsterremsor

  • Större mångfald av pollinerande insekter
  • Boplatser för fåglar och små däggdjur
  • Lokala växtarter återinförs
Animeret mark med blomster og sommerfugle
Bidrag till biologisk mångfald

Positive action for pollinators and biodiversity

Broschyr med mer information om Operation Pollinator

Skydda Bin

Skydda bin

Skyddet av bin är viktigt för jordbruket

Bidra till biologisk mångfald

Avdrift och munstycken

Använd avdriftsreducerande munstycken för att begränsa avdriften utan att kompromissa

Avdrift och munstycken

Rengöring av utrustning

Säker rengöring av sprututrustning säkerställer att andra grödor eller miljön inte

Säkerhet

Säkerhet

God hygien och användning av lämplig säkerhetsutrustning skyddar dig och din

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden