Avfallssortering

 

Följ de lokala föreskrifterna för avfallssortering och -hantering. 

Efter fyllning av såmaskinen måste de tomma säckarna hanteras enligt gällande regler för avfallshantering. Varken tomma säckar eller spillt utsäde får lämnas i naturen. 
Utsäde som skall kasseras måste kasseras i sitt ursprungliga emballage. Dessutom får tomma säckar inte återvinnas för något annat syfte, eftersom rester av betningsmedel och utsäde kan finnas på och i dem.

Skydda dig själv

Det rekommenderas alltid att använda lämplig skyddsutrustning vid hantering av våra

Sådd

Sådd och dammbildning

Följ rekommenderade försiktighetsåtgärder under påfyllning och sådd för att minska

Rengjøring

Rengöring

Var medveten om risken för kontakt med betningsmedel under renblåsning och tvätt.

Tranport och lagring

Transport och lagring

Omsorgsfull transport och lagring av produkter säkerställer att spill och onödiga

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta.

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.