Syngentas 5 goda råd vid användning av betat utsäde.

Betat utsäde: Fem tips

Skydda dig själv

Det rekommenderas alltid att använda lämplig skyddsutrustning vid hantering av våra...

Sådd

Sådd och dammbildning

Följ rekommenderade försiktighetsåtgärder under påfyllning och sådd för att minska...

Rengjøring

Rengöring

Var medveten om risken för kontakt med betningsmedel under renblåsning och tvätt.

Tranport och lagring

Transport och lagring

Omsorgsfull transport och lagring av produkter säkerställer att spill och onödiga...

Avfallssortering

Avfallssortering

Följ de lokala föreskrifterna för avfallssortering och -hantering.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.