Böndernas Blomstrande Ideer | Syngenta

BÖNDERNAS BLOMSTRANDE IDÉER

Nu kör vi igen!

Har du en eller flera idéer som gynnar biologisk mångfald på din gård? Kanske sår du blommande fältkanter? Bevarar gamla träd, låter halmbalar ligga kvar och gro, eller andra initiativ för landskapet och naturen runt och på gården? Vet du vad? Du kan vinna!

Syngenta och Jordbruksaktuellt har i samarbete skapat en tävling där du skickar in vad du gör på din gård eller har för framtida idé som ska främja biologisk mångfald

Förstapris är en unik sensorn från Fauna Photonics.
Det kostar inget att vara med och alla som deltar och skickar in har chans att vinna priser!  Anmäl dig till tävlingen i detta formuläret nedan

Nyfiken på förra årets vinnare och finalister? De hittar du längre ner på sidan.

Sista anmälningsdatum är 25. september. Vi ser framemot ditt bidrag

Registreringsformulär för deltagande i tävlingen ”Böndernas Blomstrande Idéer” 2022

För att delta, fyll i fälten nedan. Har du ingen bild kan du ändå skicka in bidrag, bild är inte obligatoriskt.

Observera att du också måste läsa och acceptera villkoren.

Sista anmälningsdatum är 25. september 2022.

 

Fyll i alla fälten nedan
Files must be less than 256 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Vid att trycka "skicka in" accepterar jag villkoren, regler och ansvar för att delta tävlingen ”Böndernas Blomstrande Idéer” år 2022.

VINNARNA I BÖNDERNAS BLOMSTRANDE IDÉER 2021

Syngenta, Jordbruksaktuellt och Fauna Photonics har i samarbete skapat tävlingen
”Böndernas Blomstrande Idéer”, där svenska lantbrukare under säsongen har kunnat skicka in bidrag på vad de gör på sin gård för att främja biologisk mångfald. 
Vinsten är en unik insektsenson från Fauna Photonics, som du kan se mer om i videon längre ner på sidan.

Låt oss presentera alla vinnare år 2021!

FÖRSTA PRIS: Rune, Irene och Sven Karlsson, Kvänum

Många initiativ för att gynna den biologisk mångfald året runt.

De prisas bland annat för sitt långsiktiga och varierande arbete för att gynna den biologiska mångfalden på gården. Rune, Irene och Sven har tillsammans i sitt initiativ kombinerat många olika åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden året runt. Från det enkla med blommande fältkanter, till mer avancerar såsom anläggande av dammar, lähäckar och snokövervintringssplatser.

Ett inskickat bidrag som innehåller många olika delar att inspireras av för lantbrukare.

Foto av Jordbruksaktuellt: Vinnaren av Böndernas Blomstrande Idéer 2021 är Rune, Irene och Sven Karlsson

Foto av Jordbruksaktuellt: Rune och Irene på gården - Planterat lähäckar med många olika växter

Några av initiativen för biologisk mångfald som utförts på gården:

  • Planterat lähäckar med många olika växter
  • Planterat fruktträd, och andra odlingar runt om på gården
  • Anlagt våtmark och andra dammar
  • Sått in blommande fältkanter
  • Har max 200 meter till fältkanterna för att jordlöpare ska trivas
  • Ställer ut halmbalar, placerar ut grus- och stenhögar
  • Anlagt lärkrutor 
  • Satt upp fågelholkar som passar olika fågelarter

ANDRA PLATS: Bo Svensson, Åhus

Bo Svensson tilldelas en andraplats för bidrag till den biologiska mångfalden med flertalet enkla, men även mer avancerade initiativ, för att gynna den biologiska mångfalden i sin växtodling och betesmarker.

Han värnar om såväl djur som fågellivet under hela året genom att bland annat naturbetesmarker klassade som Natura 2000, alltid har blommande trädor och remsor, fågelholkar för att gynna fågellivet, låter sorkbona finnas kvar så att vildbin kan hitta boende m.m. 

Foto av Jordbruksaktuellt: Bo värnar om djur och natur i sin växtodling

Foto av Jordbruksaktuellt: Linnéa och August - tredje plats i Böndernas Blomstrande Idéer 2021

TREDJE PLATS: Linnéa och August Henrysson, Eksjö

Linnéa och August Henrysson tilldelas en tredjeplats för sitt inskickade initiativ om inhyrda bisamhälle, blommande kantzoner och åkerholmar som blommar nästan hela säsongen.

Ett enkelt och genomarbetat initiativ att starta med för att gynna biologisk mångfald på sin gård.

 

VILKA ÄR FAUNAPHOTONICS?

Du kan bli först i Sverige med denna unika innovation i ditt fält under ett år! Insektssensorn från FaunaPhotonics mäter insekternas aktivitet i det fält du väljer att placera den. Du kommer kunna följa när det är mycket insektsaktivitet i fältet, men också vilka sorters insekter som är aktiva, till exempel bin och nyckelpigor. Sensorn samlar sedan in data under hela dygnet som du enkelt kan följa via en app i din smarta telefon. 

Installationen av insektssensorn kommer att äga rum i vår 2022, och data från sensorn kommer att finnas tillgänglig fram till slutet av höst 2022.

billede av FaunaPhotonics sensor

Böndernas blomstrande idéer

BAKGRUND TILL TÄVLINGEN:

Vi vet att alla ni svenska lantbrukare arbetar med att bevara den biologiska mångfalden på olika sätt. Runt om i Sverige finns det många goda initiativ som inte alltid uppmärksammas,  och det ville vi med denna tävling fokusera på och lyfta fram!

Från april fram till september har svenska lantbrukare, oavsett storlek eller inriktning på sin gård, kunnat skicka in bidrag med tillhörande motivering om vad de gör på sin gård, eller vad de har för framtida idéer, för att gynna den biologiska mångfalden.

 

 

 

SYNGENTA & BIODIVERSITET

Syngenta arbetar tillsammans med olika aktörer inom den gröna näringen för att utveckla och bidra med kunskap om hållbart lantbruk.

Skyddet av bin är viktigt för jordbruket

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

Skydda Bin

Skydda bin

Skyddet av bin är viktigt för jordbruket

Bidra till biologisk mångfald

Bidra till biologisk mångfald

Många grödor är beroende av vår biologiska mångfald och av välfungerande ekosystem....

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.