Ett hållbart lantbruk för miljön, klimatet och framtiden.

You are here

seedlings

Hållbart jordbruk

Vi arbetar med många olika projekt och initiativ inom hållbarhet, för att möta framtida förväntningar på lantbruk och produktion av livsmedel, minimera vattenförbrukningen, öka den biologiska mångfalden, förhindra jorderosion och minska resthalter i grödor.

Nedan är de olika hållbarhetsområden vi arbetar med för att gynna den biologiska mångfalden och den jord lantbruket förvaltar:

Hållbarhetsrapport

I vår senaste hållbarhetsrapport kan du läsa mer om vår verksamhet och våra initiativ och om hur vi arbetar för att skapa mervärde för jordbruket både nu och på lång sikt.

Genom våra målsättningar har vi också bidragit avsevärt till att uppnå FN:s globala mål. Du kan läsa mer om vårt arbete för de globala målen på vår globala webbplats här.

Nedan kan du läsa mer om några av de områden vi fokuserar på både nationellt och internationellt.

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

partnerskap bild

Partnerskap

Vi måste hitta lösningarna på de globala utmaningarna tillsammans.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta....