Åkerven trivs på lätta mineraljordar och kan lätt bekämpas.

You are here

Åkerven

Åkerven
Apera spica-venti

Gräsogräs