Försök och resultat med QUANTIS | Syngenta

You are here

Quantis logobanner

Försök och resultat med QUANTIS

Följ med ut på fältet och lär dig mer

Philip Schmidt från Schmidt I/S vid Grenå och Mogens från Syngenta under årets test av den nya biostimulanten Quantis.

Vi lär oss hela tiden mer om hur den optimala behandlingen ska se ut. Därför är det extra viktigt att vi är ute hos er lantbrukare och gör verkliga försök samt får er feedback. 

Längre ner på sidan hittar du en graf med resultat från Philip Schmidts marker i Grenå. 

Resultat

I de nordiska länderna har vi testat QUANTIS under 2020 och 2021 med stort fokus på potatis. 

Försöken har varit uppbyggda på olika sätt (storskaliga, små blockförsök, tidpunkt för behandling, full och reducerad bevattning), för att hitta den användning av QUANTIS som ger det mest stabila resultatet mätt i avkastning. I några försök har det också varit möjligt att mäta stärkelseinnehållI sammanställningen av försöksresultat är det bästa resultatet uppnåt vid 1-2 behandlingar med QUANTIS i BBCH20-40, det vill säga vid begynnande knölbildning och med ett behandlingsintervall på 14 dagar. 

Baserat på 29 försök, där ingen behandling (Untreated) jämförts med behandling med QUANTIS (+Quantis) vid begynnande knölbildning, har den genomsnittliga avkastningen ökat med 1,3 ton/ha, vilket motsvarar en ökning med 2,9% och ett ökat stärkelseinnehåll med 0,2%.

Resultat från Danmark

Försöken från Danmark visar en genomsnittligt ökad avkastning med 2 ton/ha, vilket motsvarar 3,8% vid 1-2 behandlingar i växtstadie BBCH20-40, det vill säga vid begynnande knölbildning. Dessutom har det uppmätts en ökning i stärkelseavkastningen med 0,3%. 

Okad avkastning i ton med Quantis i Danmark

Okad avkastning i procent med Quantis i Danmark

Storskaliga försök med mätning av avkastning med potatisupptagare

Under både 2020 och 2021 har det varit möjligt att testa effekten av QUANTIS i stor skola hos lantbrukare som mäter avkastningen med potatisupptagare. I alla försök har det använts 3 behandlingar av QUANTIS.

1. Behandling : BBCH 20: 10 cm höga plantor
2. Behandling: BBCH 20 : Begynnande knölbildning
3. Behandling: +14 dagar

 

Det visar bra resultat med varierande ökningar av avkastningen på mellan 0,4-9,9%. 

Grafen från Grenå är från Philip Schmidts marker, som du kan följa med ut och besöka tillsammans med vår konsulent Mogens i videon överst på sidan

Quantis avkastning i Grenå

Quantis avkastning i Herning

Överensstämmer teorin och resultaten?

Slutsatsen är att det kan svaras ja på den frågan, det finns ett samband mellan teori och försöksresultat från både växthus och praktisk användning.

Användning av QUANTIS har visat en ökad stresstolerans vid värme och vattenbrist. Det bästa resultatet uppnås när QUANTIS används när plantan är som mest sårbar, det vill säga vid begynnande knölbildning (BBCH20-40). 

Potatis från begynnande krok- eller knölbildning

Vid begynnande knölbildning går plantan från att producera stammar och blad till att skicka de producerade kolhydraterna under jorden. Det är väl beskrivet i litteraturen att det är en mycket sårbar period under potatatisplantans tillväxt.

Vid temperatur över den optimala (22-24 ºC) och/eller vid vattenbrist går fotosyntesaktiviteten ner, och detsamma gör produktionen av kolhydrater. Utvecklingen av knölarnas tillväxt hämmas och antalet reduceras, vilket det inte kan kompenseras för vid en senare tidspunkt i plantans utveckling. 

Bevis för underliggande effekter av QUANTIS kräver närmare studier i växthus och laboratorium. 

Quantis-effekt vid värmestress

Under sommaren 2021 utfördes en rad försök vid University of Nottingham som visar en ökad tolerans mot värmestress efter användning av QUANTIS. Bland annat uppmättes en ökad fotosyntesaktivitet och en ökad avkastning, jämfört med plantor som inte behandlats. 

I videon talar Andy Cunningham, Field Technical Manager från Syngenta UK, med professor Rumiana Ray från Nottingham University om den bakomliggande teorin och resultaten av försöken.   

 

Quantis-effekt vid värmestress och måttlig vattenbrist

När det gäller torka har det hittills inte gjorts några försök i växthus där effekten av QUANTIS undersökts, men resultat från danska fältförsök visar en positiv effekt vid användning av QUANTIS när konstbevattning delvis inte använts. 

Det ska dock understrykas att det vid dessa tillfällen inte ses en full kompensering av avkastingen genom användning av QUANTIS. 

Det ska också nämnas att det vid svår vattenbrist inte ses en ökad avkastning efter användning av QUANTIS. Då är stressnivån i plantan så hög att det är bristen på vatten som är den begränsande faktorn. 

Detta understryker också att QUANTIS ska användas innan det upptår abiotisk stress i plantan. 

Sammenfattning av verkansmekanismer

QUANTIS förbättrar plantans förmåga att reagera på stress: QUANTIS hjälper plantan med att upprätthålla saftspänningen samt neutralisera skadliga radikaler, vilket hjälper plantan med att hålla fotosyntesen igång och därmed möjligheterna till ökad avkastning.

Förbättrar plantans naturliga förmåga till att reagera på stress

Bevisad effekt mot värmestress och skyddar avkastningen i potatis

Om du vill fördjupa dig i tekniken kring QUANTIS kan du i den tekniska rapporten läsa om hur produkten hjälper plantan. 

Hör vår tekniska expert Morten Lind prata om forsökene vi gör med biostimulanter.

Du kan titta på fler videor på vår Youtube-kanal, och om du prenumererar på vår kanal blir du den första som får besked när vi laddar upp nya videor.

Resultat från Holland

Under 2021 utfördes 27 storskaliga försök hos lantbrukare i Holland, fördelade över hela landet. Areal som inte blev behandlad med QUANTIS (Untreated) jämfördes med areal som blev behandlad med QUANTIS enligt följande anvisningar:

  • Fixed timings = Start vid begynnande knölbildning och 2 behandlingar till med 14 dagars intervall.
  • Advanced timings = Behandlingar då väderprognosen visade på över 25 ºC, vilket gav olika antal behandlingar under säsongen. Dock startade alla behandlingar vid begynnande knölbildning.

Den genomsnittliga ökningen i avkastning var 7,3-9,1%. Dessutom uppmättes en ökning av stärkelseinnehållet med 0,3%. 

Quantis resultat från Holland

Resultat från England

Under 2021 utfördes 32 storskaliga försök hos lantbrukare i England, fördelade över hela landet. Areal som inte blev behandlad med QUANTIS (Untreated) jämfördes med areal som fick 3 behandlingar med QUANTIS. 

Quantis resultat England

Vid långvarig värmestress med bladtemperaturer på över 25 ºC i minst fyra timmar ökade QUANTIS den genomsnittliga avkastningen med i genomsnitt 2,17 ton/h (se kolumnen ”Leaf 25C+ for >4Hrs” i grafen).
I 14 av de 32 storskaliga försöken fanns en period med en lufttemperatur på över 30 ºC och här visade QUANTIS också en ökad avkastning med i genomsnitt 1,93 ton per/ha (se kolumnen ”Extreme 30+” i grafen)

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat

Quantis - Biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Hjälper grödan hantera stress från värme och torka för att bibehålla skördenivån

Mer om biologiska medel

Biologiska medel

Hållbara lösningar med biologiska medel