Din guide till en ansvarsfull användning av växtskyddsmedel.

You are here

Ansvarsfull användning av våra produkter

Ansvarsfull användning av våra produkter - Är du säker?

Växtskydd och betat utsäde ska hanteras och användas med försiktighet. Svenska lantbrukare är duktiga på att ta hand om omkringliggande natur och åkermarken som brukas. Det ska vi tillsammans fortsätta med, både nu och för kommande generation. Därför är det viktigt att tillsammans arbeta för ett säkert och hållbart lantbruk.

Acceptera marknadsförings-cookies för att titta på den här videon.

Skyddsutrustning

 

Kom ihåg att alltid använda skyddsutrustning vid hantering av växtskyddsmedel och betat utsäde. Använd alltid skyddsoverall eller förkläde, handskar, visir och munskydd som är godkända för hantering av växtskydd.

Ansvar både för dig som lantbrukare, dina kollegor och omkringliggande miljöer.

 

 

Påfyllning

 

Innan du börjar påfyllning, ställ fram alla dunkar med de produkter du ska använda. Detta kan minska risken för fel vid påfyllning. 

Ställ dunkarna på ett stabilt bord eller plan yta för att minimera att dunkarna välter och att du mäter upp fel.

Kom ihåg att läsa etiketten innan du börjar, för att vara säker på om produkten kan blandas.

 

 

Acceptera marknadsförings-cookies för att titta på den här videon.

Acceptera marknadsförings-cookies för att titta på den här videon.

Förvaring

 

Förvara dina växtskyddsmedel i ett låst förråd, ett avsett kemirum. 

Genom att dela upp ditt kemirum och hyllorna i kategorierna herbicider, fungicider och insekticider, blir det enklare för dig att hitta den produkten du ska använda.

Läs alltid etiketten på dunken innan du börjar: för att säkerhetställa att du tagit den produkt du ska använda, om den är blandbar, viktiga varningssymboler med mera.

Relaterade sidor om säker hantering och användning av våra produkter

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

partnerskap bild

Partnerskap

Vi måste hitta lösningarna på de globala utmaningarna tillsammans.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta....